Cemeteries

Summer opening hours:
April 1 to November 3
7:00 – 20:00

Winter opening hours:
November 3 to March 31
7:30 – 17:00

 

A városi közvilágítás egy részét a VÜF, a másik részét az E.ON kezeli. Ha a közvilágítással kapcsolatban kifogása van, jelezze felénk! Abban az esetben, ha a hiba a mi általunk kezelt világítósorban van, úgy törekszünk annak elhárítására egy héten belül. Ha a hiba az E.ON által kezelt hálózatban van, akkor a hibát közvetlenül továbbítjuk az E.ON felé. Az Egyetem területének, valamint a Várköznek a közvilágítása egyetemi tulajdonban van. A folyamatos ellenőrzés mellett a Kft évente, tavasszal és ősszel, egy-egy átfogó nagy ellenőrzést tart, mely kiterjed a város teljes területére.

A város közterületeinek tisztítása a Városüzemeltető és Fenntartó Kft feladata.
Ide tartozik az Önkormányzat tulajdonában lévő

• utak-kerékpárutak, járdák, parkolók seprése;
• buszmegállók takarítása,
• szemetes edények rendszeres kiürítése.

A városban - a hatékonyabb munka és ellenőrzés érdekében - körzetek kialakítására volt szükség.
A körzetekben a köztisztasági feladatok ellátását egy hetes menetrend szerint végezzük.

A városi zöldfelületek szerepe mind fontosabbá válik napjaink egyre inkább urbanizálódó, és a környezetvédelmet, az egyéni életminőséget mind jobban szem előtt tartó világában. Különösen egy olyan városban, ahol a turizmus, az idegenforgalom a település rövid, valamint középtávú terveiben hangsúlyos, fejlesztendő célkitűzésként szerepel. A hozzánk látogató vendégek a közterületek állapota alapján mérik fel országuk és hazánk közti fejlettségi különbségeket. Érdekünk, hogy anyagi kereteinken belül az optimális gazdálkodással minél látványosabb eredményeket érjünk el.

Városunkban összesen 726 db kijelölt fizető várakozóhelyet üzemeltetünk a 40/2008(X.31.) ÖKT rendelet alapján.
- Mosoni piacnál 102 férőhely (csütörtökön, szombaton 8-tól 14 óráig, I. díjzóna).
- Városkapu téren (munkanapokon és szombaton 8 és 14 óra között I. díjzóna),
- Kolbai utcában, Kórház utcában, Bástya utcában, Ady Endre utcában (II. díjzóna).
- A többi parkolóhelyeken munkanapokon 8–18 óra között, szombaton 8–14 óra között (I. díjzóna).

A Kápolna téri piacon 120 fedett elárusító helyena kistermelők árulják zöldség, gyümölcs, méz, húsáruk, tejtermékek és egyéb termékeiket. A piac az Erzsébet tér folytatásában további kereskedőknek biztosít helyet. Csütörtökön és szombaton „Bolhapiac” is üzemel. Az óvári városrészben, a Vízpart utcában található az Óvári Őstermelői Piac. Az őstermelői asztalokon a helyi és a környékbeli (szigetközi) őstermelők által megtermelt, főleg mezőgazdasági tevékenységből származó termékek találhatóak.

Társaságunk működteti az Erkel Ferenc úti irodaházat (volt Pártok háza), valamint a Barátság utcai Ipari Parkot (a volt orosz laktanyát). Az Ipari Parkban elsősorban telephely és raktárbérletekre van lehetőség, irodaházban irodahelyiségek bérelhetők teljes infrastruktúrával. Többcélú helyiség bérelhető az óvári piac épületében is.

The operating of the cemeteries in Mosonmagyaróvár behalf of the local Government are the City Operator and Maintainer Ltd. responsibility..
We perform our task on the basis of the XLIII/1999th Act on cemeteries and burial, the 145/1999. (X.1.). Government Decree and the 38/2000 (XII. 19.) government regulation.

A városi nagy rendezvények technikai hátterét társaságunk biztosítja a Flesch Nonprofit Kft. által szervezett műsorok, programokhoz. Évente három nagy rendezvény lebonyolításában veszünk részt:
• Majális
• Szent István napok
• Téli fesztivál, Karácsonyi vásár

Mosonmagyaróvár közterületein összesen 19 db játszótér található, melyek többségét mára már EU szabványossá átalakítottuk, illetve felújítottuk.

A közterületen lévő játszóterek üzemeltetése, rendszeres ellenőrzése, karbantartása társaságunk feladata.
A 2004. február 1-től hatályba lépett GKM-rendelet az európai uniós szabványoknak megfelelően szabályozza a játszótéri eszközök követelményeit.
A rendelet előírja, hogy a játszótér tulajdonosának/üzemeltetőjének a játszótéri eszközök alkalmasságát kijelölt szervezettel el kell végeztetni, továbbá a rendelet követelményeinek megfelelő állapotúra kell kialakítania. Cégünk 2005 óta kijelölt szervezettel végezteti a játszóterek ellenőrzését. A szervezet Ellenőrzési Jegyzőkönyvben dokumentálja az aktuális állapotot, melynek alapján javítjuk ki, vagy bontjuk el a játszótéri eszközöket.

Társaságunk feladata a medrek tisztántartása, valamint a hozzáférhető partok ápolása, tisztántartása, a vízszintet szabályozó zsilipek üzemeltetése és a Lajta duzzasztómű kezelése. Árvízkor feladatunk a Malomági-Lajta mentén a védekezés. Esetenként ezért az itt lévő szivárgó, és a termálfürdőből érkező vizet át kell szivattyúzni a főmederbe a károsan magas vízszintek kialakulásának megakadályozása érdekében.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata minden évben síktalanítási szerződést köt társaságunkkal az aktuális tél november 15. és március 15. közötti időszakára vonatkozóan, mely alatt folyamatos ügyeletet tartunk. A szerződés szerint feladatkörünkbe tartozik az önkormányzati tulajdonú utak, hidak, a buszmegállók, gyalogos-átkelőhelyek síkosság-mentesítése és hóeltakarítása. A többi terület síktalanítását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi.

A város gyepmesteri telepét társaságunk üzemelteti. A telep a Lajta duzzasztóműnél az árvízvédelmi töltés mellett található. Az itt kialakított 10 boxban és kiszolgáló épületben feladatunk a megfelelő oltásokkal ellátni, és 14 napig megfigyelés alatt tartani a befogott állatokat. Ezt követően kiközvetítésre, vagy igény hiányában elaltatásra kerülnek a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően. Gyepmesteri szolgáltatásaink közé tartozik az elhullott állatok előírásoknak megfelelő elhelyezése is. Vállalatunk a gyepmesteri tevékenységét egyelőre csak Mosonmagyaróvár területén végzi, máshol egyedi árakkal, a távolságtól függően szolgáltatásként kínálja.