Társaságunk feladata a medrek tisztántartása, valamint a hozzáférhető partok ápolása, tisztántartása, a vízszintet szabályozó zsilipek üzemeltetése és a Lajta duzzasztómű kezelése. Árvízkor feladatunk a Malomági-Lajta mentén a védekezés. Esetenként ezért az itt lévő szivárgó, és a termálfürdőből érkező vizet át kell szivattyúzni a főmederbe a károsan magas vízszintek kialakulásának megakadályozása érdekében.

A többi vízfolyás fenntartása állami feladat, amit az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lát el. Az állami kezelésű területeken tapasztalt problémák megoldása nem a VÜF feladata, de közvetlenül jelzi az illetékes felé.

A Báger-tó, ahogy a németből eredő neve is mutatja, egy mesterségesen kikotort tó. Az év döntő részében horgászok használják, de, ha a víz minősége megengedi, akkor a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. strandot is üzemeltet a nyáron. Sajnos az utóbbi években a víz minősége nem tette lehetővé a strand megnyitását. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. utoljára 2006 februárjában végzett komolyabb fenntartási munkát, amikor rendezte a tó lengyár oldali partját, és a rendezett terület mentén az út átalakításáról, valamint védőfasor ültetéséről is gondoskodott. Télen sokan korcsolyáznak a Bágeron, de ezt mindenki csak saját felelősségére teheti.

 

Mosoni-Duna

A Mosoni-Duna több, mint 120 km hosszúságú, jelentős részben védett, nagy természeti értékekkel bíró folyó. A városunkba érkező vízi turizmus egyik gerince. Állami kezelésű vízfolyás, melynek kezelője az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Az igazgatóságon belül az ásványrárói Szigetközi Szakaszmérnökséghez tartozik. Jobbpartja Mosonmagyaróvárhoz, a másik part a szemközti településekhez – Feketeerdő, Halászi, Máriakálnok – tartozik. A Mosoni-Dunán társaságunk két kijelölt strandot üzemeltet. Az óvári szakaszon a strand beüzemelése folyamatos, a mosoni strandon azonban az elégtelen vízminőség miatt a strandot 2006-ban nem nyitották meg.
 

A Lajta vízrendszere

A Lajta három ágon érkezik Mosonmagyaróvárra, a főágon valamint a balparti és a jobbparti csatornán. A három ág a Lajta duzzasztónál fut össze. A balparti csatorna a zsilip alatt torkollik a főágba. A jobbparti csatorna ugyan zsilippel összeköttetésben van a főággal, de vize többnyire a Megyei-csatornán folyik tovább a Mosoni-Duna vizébe. A három ág az állami tulajdon, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében van, egészen a Mosoni-Duna betorkollásig.

A várost átszelő Malomági-Lajta korábban a Lajta főága volt. Annak érdekében, hogy az árvizek ne a városon keresztül folyjanak le, új medret ástak a Lajtának a mai zsiliptől az 1997 évben épült torkolati műtárgyig. A Malomági-Lajta vizét ma már zsilipen keresztül kapja, közvetlenül a duzzasztómű felvizéből. Annak érdekében, hogy az árvizek ne öntsk el e belvárost 1997-ben a torkolati műtárgy megépítésével alulról is zárhatóvá tették. A Malomági-Lajta a VÜF kezelésében van.
 

Társaságunk feladata a medrek tisztántartása, amely sajnálatos módon a mederbe dobott hulladékok miatt jelentős tételt képvisel. Feladata ezentúl még a hozzáférhető partok ápolása, tisztántartása, a vízszintet szabályozó zsilipek üzemeltetése. Árvízkor feladatunk a Malomági-Lajta mentén a védekezés, az árvizek kizárása a medréből. Esetenként ez megkívánja, hogy az itt lévő szivárgó, és a termálfürdőből érkező vizet szivattyúval távolítsák el a főmederbe a károsan magas vízszintek kialakulásának megakadályozása érdekében. A VÜF feladataihoz tartozik a Lajta duzzasztómű kezelése is.

Fürdési lehetőségek természetes vizeinken

Hivatalosan három fürdőhely került kijelölésre természetes vizeinken. Óváron az Itató, a Mosoni strand, és a Báger-tó. Ezek közül a vízminőségi problémák miatt csak az itatói strand beüzemelése rendszeres, a másik kettő üzembe helyezése esetenként nem volt lehetséges vízminőségi problémák miatt. A strandokon rendszeres vízminőség-ellenőrzés történik, valamint biztosítani kell a vonatkozó rendeletekben előírt eszközöket (bóják, mentőeszközök), előkészítő munkákat (medertisztítás)

Városunk egyik legnagyobb lehetősége lehet vízfelületeink rendezése kihasználása. A Lajta és a Mosoni-Duna számtalan lehetőséget biztosít, mint az itt lakók, mint a városba érkezők számára. Tudni kell, hogy a törvényben megnevezett vízfolyások állami tulajdonban és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak. Így a Lajta főágának (parki Lajta) fenntartása, partjainak, töltéseinek rendezése nem városi, hanem állami feladat. Hasonló a helyzet a Mosoni-Duna mentén is, ahol a folyó és középvízi partjainak kezelése szintén állami feladat. A Vár-tó kezelése egyetemünk feladata, míg a Megye csatorna az Aqua Kft. kezelésében van.

Városunk és ezáltal társaságunk feladata viszont a Lajta zsilip és Malomági-Lajta kezelése, karbantartása. A kezelésünkben lévő vízfelületeken feladatunk a partok rendben tartása és az árvizek kizárása. Leggyakoribb problémát a folyómedrekbe beszórt szemét jelenti, amelynek rendszeres eltávolítását vagyunk kénytelenek végrehajtani. Ugyancsak jelentős feladatot jelent az árvizek kizárása a belvárosból, ami időszakos szivattyúzást tesz szükségessé éjjel-nappali beosztásban.

Disctrict Heating Dept.

Szent István király út 25.,
Line telephone: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobile phone: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Directly selectable numbers: Number
DH Customer Service (billing issues) 1 ®
DH Customer Service (arrears issues) 2 ®
DH Operational duty service (error reporting) 3 ®
Secretariat 4 ®
Office Manager 5 ®
Operations Manager 6 ®
Maintenance Manager 7 ®
Quality Manager 8 ®

Operational Duty Service direct access: 215-028 ®
® = Voice Recording

City Operating Department

Company management

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 25.

Phone: (96) 579 587

City management matters

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/B.

Phone: (96) 577 490

City management duty

Phone: +36 30 495 1166

Parking Department

Parking Passes, parking affairs

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b

Phone/Fax: (96) 820 023

Opening hours of Parking Department:

Monday 13:00 - 15:00
Tuesday, Wednesday 09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Thursday 13:00 - 15:00
Friday 09:00 - 12:00

Informations about parking affairs are here