Announcement

Our Company hereby informs its Honorable Customers that in order to ensure the security of our customers and our public service activities contact our customer service personally only when necessary. Instead of personal administration, please use our telephone, electronic or postal contact to handle their affairs.

 

Thank you for your understanding and cooperation!

A mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó Kft. hatvanhatmillió forint támogatást nyert a „Mosonmagyaróvári távfűtési rendszer energetikai korszerűsítése primer hőtáv vezetékek cseréjével” című projektjéhez. A támogatás intenzitása a KEOP-5.4.0/09-2010-es programban 50%. A teljes beruházás meghaladta a százharmincmillió forintot.

A Városüzemeltető és Fenntartó Kft-t Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata alapította, a tulajdonosa is 100%-ban az önkormányzat. A vállalkozás fő tevékenysége az apportált önkormányzati vagyon eredményes működtetése, a város tulajdonában, vagy kezelésében lévő területekkel, az ingatlanokkal kapcsolatos városgazdálkodási feladatok ellátása különböző területeken. Ilyen a köztisztaság biztosítása, a közparkok, a közutak, az utak-hidak, a közvilágítási hálózat és a játszóterek fenntartása és üzemeltetése, a síktalanítási és városrendezési feladatok ellátása és a vizek-szennyvizek kezelése, távhőszolgáltatás.

2012 szeptemberében zárult az a beruházás, mely keretében több mint százharmincmillió forintból korszerűsítette a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. a mosonmagyaróvári távhő rendszert. Az elmúlt negyven év alatt a szállító hővezeték-rendszeren nem történt jelentős felújítás, sem hőtechnikai korszerűsítés. A közelmúltban a városközpont gerincvezetéke több alkalommal is meghibásodott, a szolgáltatás kimaradt és többletköltséget okozott. További megoldandó probléma volt a rendszer korszerűtlensége, a hőszigetelés ugyanis már nem felelt meg a mai kor elvárásainak.

A projekt műszakilag tartalmazta a meglévő elavult betoncsatornába fektetett hőtávvezeték helyett a vezetékszakaszok kicserélését közvetlenül földbe fektetett előszigetelt távvezetékekre. A fejlesztést a pályázati forrás bevonásával gyorsabban tudta megvalósítani a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.. Az eredetileg négy évesre tervezett korszerűsítés így lerövidült. Nagyon fontos, hogy a projekt energetikapolitikai és környezeti fenntarthatósági szempontokhoz járult hozzá.

Az 50%-os támogatottságú pályázat keretében Mosonmagyaróvár távhő rendszerének energetikai korszerűsítése zajlott primér hőtávvezetékek cseréjével. Maga a beruházás négy részre volt bontható és három ütemben zajlott 2010 augusztusa és 2012 szeptembere között. A közvetlen eredmények: az üzembiztonság javulása a négy kritikus vezetékszakaszon, a távvezetéki veszteségek-, a működési költségek-, a vásárolt hőenergia mennyiségének és a karbantartási költségek csökkentése. Továbbá a szolgáltatás színvonalának javítása.

A számokat nézve a beépített távvezetékek hossza meghaladja az 1700 métert, a megtakarított energia 228 GJ éves szinten, a megtakarított üzemköltség pedig évesen több millió forint.

Mosonmagyaróvár, 2012. szeptember 19.

 

A projekt adatai

A projekt címe: „Mosonmagyaróvári távfűtési rendszer energetikai korszerűsítése primer hőtáv vezetékek cseréjével”
A Kedvezményezett: Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségú Társaság
A Közreműködő Szervezet: KEOP Végrehajtási Osztály Energia Központ Nonprofit Kft.
A projekt kódja: KEOP-5.4.0/09-2010-0014
Projekt elszámolható költsége: 133.171.095 Ft
Támogatás összege: 66.585.548 Ft
Támogatás mértéke: 50%
Önerő összege: 66.585.547 Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2012.08.01.
Projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2012.09.30.Disctrict Heating Dept.

Szent István király út 25.,
Line telephone: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobile phone: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Directly selectable numbers: Number
DH Customer Service (billing issues) 1 ®
DH Customer Service (arrears issues) 2 ®
DH Operational duty service (error reporting) 3 ®
Secretariat 4 ®
Office Manager 5 ®
Operations Manager 6 ®
Maintenance Manager 7 ®
Quality Manager 8 ®

Operational Duty Service direct access: 215-028 ®
® = Voice Recording

City Operating Department

Company management

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 25.

Phone: (96) 579 587

City management matters

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/B.

Phone: (96) 577 490

City management duty

Phone: +36 30 495 1166

Parking Department

Parking Passes, parking affairs

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b

Phone/Fax: (96) 820 023

Opening hours of Parking Department:

Monday 13:00 - 15:00
Tuesday, Wednesday 09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Thursday 13:00 - 15:00
Friday 09:00 - 12:00

Informations about parking affairs are here