Gazdasági és műszaki információk

Név Opció
VÜF 2019 Eredménykimutatás Megtekintés
VÜF 2019 Kiegészítő melléklet Megtekintés
VÜF 2019 Könyvvizsgálói jelentés Megtekintés
VÜF 2019 Mérleg Megtekintés

Név Opció
VÜF 2020 Eredménykimutatás Megtekintés
VÜF 2020 Kiegészítő melléklet Megtekintés
VÜF 2020 Könyvvizsgálói jelentés Megtekintés
VÜF 2020 Mérleg Megtekintés

Név Opció
VÜF 2021 Eredménykimutatás Megtekintés
VÜF 2021 Kiegészítő melléklet Megtekintés
VÜF 2021 Könyvvizsgálói jelentés Megtekintés
VÜF 2021 Mérleg Megtekintés

Név Opció
VÜF 2022 Eredménykimutatás Megtekintés
VÜF 2022 Kiegészítő melléklet Megtekintés
VÜF 2022 Könyvvizsgálói jelentés Megtekintés
VÜF 2022 Mérleg Megtekintés

Név Opció
VÜF 2023 Eredménykimutatás Megtekintés
VÜF 2023 Kiegészítő melléklet Megtekintés
VÜF 2023 Könyvvizsgálói jelentés Megtekintés
VÜF 2023 Mérleg Megtekintés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.


Dokumentumok Opció
Foglalkoztatottak adatai Megtekintés
Vezető beosztású munkavállaló(k) és a Felügyelő bizottság tagjainak díjazása Megtekintés
Javadalmazási szabályzat Vezető állású munkavállaló Megtekintés

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Társaságunk esetén nem értelmezhető.


Szerződések


Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabbn időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Feltöltés alatt

Név Opció
2020. évi szerződések nyilvántartása Megtekintés
Név Opció
2021 évi szerződések nyilvántartása Megtekintés

Név Opció
2022. évi szerződések nyilvántartása Megtekintés

Név Opció
2023 évi szerződések nettó 5 millió felett Megtekintés

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).


Társaságunk esetén nem értelmezhető.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkaválalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kultúrális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.


Társaságunk esetén nem értelmezhető.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírásai itt találhatók.

Közbeszerzési információk itt találhatók (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Elérhetőség: A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott információk – „Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk” táblázatai –  itt tekinthetők meg.