Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatokat az alábbi linken éri el: https://vuf.hu/szervezet-szemelyzet

1. Alaptevékenység, feladat- és hatáskör

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A meghatározott dokumentumok a következő hivatkozásokon érhetők el:

  • feltöltés alatt

2. Tájékoztatók

{tip Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven|right}Nem releváns{/tip}

18. Különös és egyedi közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 2009. évi CXXII. Törvényben előírtak értelmében az alábbiakat tesszük közzé:

Vezető tisztségviselő:

Kosár Tiborügyvezető igazgatóbruttó havibér654.780

Az időbér meghatározó időtartam: 1 hónap
A vezető tisztségviselő az ügyvezetői igazgatói munkakörét határozott időre szóló (2012. december 13. - 2017. december 12.) munkaszerződés alapján látja el.
A munkaszerződés értelmében az ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszűnésére a Gazdasági Társaságokról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak.

Felügyelő Bizottság:

Nyitrai JózsefFelügyelő Bizottság elnökebruttó tiszteletdíj60.000
Staár KatalinFelügyelő Bizottsági  tagbruttó tiszteletdíj45.000
Roll LászlóFelügyelő Bizottsági  tagbruttó tiszteletdíj45.000
Frauhammer CsabaFelügyelő Bizottsági  tagbruttó tiszteletdíj45.000
Varga TamásFelügyelő Bizottsági  tagbruttó tiszteletdíj45.000

Anubisz Kft.

Buch Sándornéügyvezető igazgatóbruttó havibér530.000

1. Beszámoló

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Elérhetőség: A gazdálkodási adatok a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján keresztül.
Adataink megtekintéséhez a kereső oldalon cégjegyzékszámunk (0809002406), vagy adószámunk első 8 számjegyének (10690767) beírásával a közzétett adatok hozzáférhetőek.

2. Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:
Kidolgozás alatt

 

A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve:
Kidolgozás alatt

 

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
Kidolgozás alatt