Tevékenységek, működés

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A meghatározott dokumentumok a következő hivatkozásokon érhetők el:

Alaptevékenység, feladat- és hatáskör

Név Opció
Távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet Megtekintés
Távhőszolgáltatás díjairól szóló önkormányzati rendelet Megtekintés
Üzletszabályzat Megtekintés
Szervezeti és Működési Szabályzat Megtekintés
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Megtekintés
Panaszügyintézési Szabályzat Megtekintés

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Közszolgáltatás megnevezése, tartalma: Távhőszolgáltatás (fűtés- és melegvíz szolgáltatás)
Közszolgáltatás igénybevételének rendje: Üzletszabályzat szerint
Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke:

Alkalmazott díjak

Kedvezmények: Huzamosabb ideig üresen álló lakás fűtési hődíj részszámla kedvezménye (50%) a teljesen korszerűsített épületek felhasználói részére
a 32/2009. (X.26.) ÖK rendelet 20. § (3) bekezdés szerint
igénylőlap 

Önkormányzati rendeletek

Név Opció
32/2009. (X. 26.) rendelet Megtekintés
34/2015. (XI.30.) rendelet Megtekintés
35/2015. (XI.30.) rendelet Megtekintés
5/2013. (II.8.) rendelet Megtekintés
41/2022. (XI. 18.) rendelet Megtekintés
22/2022 (VI. 24.) rendelet Megtekintés
36/2022 (X. 14.) rendelet Megtekintés
3/2023 (II.17.) rendelet Megtekintés

 • ATHOS Rendszer szoftver adatbázisa:
  Az alaptevékenység ellátásához szükséges számlázó- és nyilvántartó rendszerhez
  Adatkezelés jogalapja: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szerint
  Adatok fajtái: a tevékenység ellátásához feltétlenül szükséges személyes, illetve szolgáltatással kapcsolatos adatok
  Hozzáférés módja: Csak a tevékenységi körben illetékes munkatársak, illetőleg az adat tulajdonosa - érintett személy - férhetnek hozzá.
   
 • Honlap tartalomkezelő rendszer adatbázisa:
  A honlapon regisztrált felhasználók bejelentkezési adatai a személyreszabott kiszolgálás megvalósítása érdekében
  Adatkezelés jogalapja: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szerint
  Adatok fajtái: A honlapra történő bejelentkezéshez szükséges adatok (felhasználónév, e-mail)
  Hozzáférés módja: Csak a honlap webadminisztrátora, illetőleg az adat tulajdonosa - érintett személy - férhet hozzá.
   
 • Másolatkészítés költsége: díjtalan

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Kiadvány címe:

Hírek, tájékoztatók, cikkek

Témája:

Az ügyfeleket és a szolgáltatót, valamint a szolgáltatást érintő közérdekű, illetve hasznos információk

Hozzáférés:

Honlapon

Honlapon az „Információk” menüpont almenüjében: Hírek | Tájékoztatók | Közlemények hivatkozásokon elérhető tartalom

Társaságunk a következő statisztikai adatgyűjtéseket végezte:

 • KSH 1039 Éves termékstatisztikai jelentés
 • KSH 1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvíz ellátásáról

A távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglalt kötelezettségek szerinti közzététel a http://adatok.vuftavho.hu webcímen érhető el.

A 2009. évi CXXII. Törvény szerinti közzététel a https://vuf.hu/kozzetetel webcímen érhető el.