A városi közvilágítási berendezéseket társaságunk kezeli. Ha a közvilágítással kapcsolatban kifogása van, jelezze felénk! A meghibásodásokat igyekszünk mielőbb kijavítani. Az Egyetem területének, valamint a Várköznek a közvilágítása egyetemi tulajdonban van. A folyamatos ellenőrzés mellett évente, tavasszal és ősszel egy-egy átfogó,a város teljes területére kiterjedő ellenőrzést tartunk.

A város közterületeinek tisztítása a Városüzemeltető és Fenntartó Kft feladata.
Ide tartozik az Önkormányzat tulajdonában lévő
• utak-kerékpárutak, járdák, parkolók seprése;
• buszmegállók takarítása,
• szemetes edények rendszeres kiürítése.

A városi zöldfelületek szerepe mind fontosabbá válik napjaink egyre inkább urbanizálódó, és a környezetvédelmet, az egyéni életminőséget mind jobban szem előtt tartó világában. Különösen egy olyan városban, ahol a turizmus, az idegenforgalom a település rövid, valamint középtávú terveiben hangsúlyos, fejlesztendő célkitűzésként szerepel. A hozzánk látogató vendégek a közterületek állapota alapján mérik fel országuk és hazánk közti fejlettségi különbségeket. Érdekünk, hogy anyagi kereteinken belül az optimális gazdálkodással minél látványosabb eredményeket érjünk el.

Városunkban összesen 1101 db kijelölt fizető várakozóhelyet üzemeltetünk a 10/2016(II.19) ÖKT rendelet alapján.
- Mosoni piacnál 129 férőhely (kedden, csütörtökön, szombaton 8-tól 14 óráig, Kiemelt. díjzóna).
- Kiemelt díjzónában 219 férőhely
- I díjzónában 387 férőhely
- II díjzónában 366 férőhely
A parkolóhelyek munkanapokon 8–18 óra között, szombaton 8–14 óra között fizetőkötelesek. Az általánostól eltérő üzemeltetési idő a kihelyezett tájékoztató táblán fel van tüntetve!

A Kápolna téri piacon 120 fedett elárusító helyena kistermelők árulják zöldség, gyümölcs, méz, húsáruk, tejtermékek és egyéb termékeiket. A piac az Erzsébet tér folytatásában további kereskedőknek biztosít helyet. Csütörtökön és szombaton „Bolhapiac” is üzemel. Az óvári városrészben, a Vízpart utcában található az Óvári Őstermelői Piac. Az őstermelői asztalokon a helyi és a környékbeli (szigetközi) őstermelők által megtermelt, főleg mezőgazdasági tevékenységből származó termékek találhatóak.

Társaságunk működteti az Erkel Ferenc úti irodaházat (volt Pártok háza), valamint a Barátság utcai Ipari Parkot (a volt orosz laktanyát). Az Ipari Parkban elsősorban telephely és raktárbérletekre van lehetőség, irodaházban irodahelyiségek bérelhetők teljes infrastruktúrával. Többcélú helyiség bérelhető az óvári piac épületében is.

A mosonmagyaróvári temetők üzemeltetése a Mosonmagyaróvári Önkormányzat megbízásából társaságunk feladatkörébe tartozik.
Feladatunkat a temetőkről és temetkezésről szóló XLIII/1999.(X.) törvény, a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet, valamint a 24/2016. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet alapján látjuk el.

Mosonmagyaróvár közterületein összesen 20 db játszótér található, melyek többségét mára már EU szabványossá átalakítottuk, illetve felújítottuk.

A közterületen lévő játszóterek üzemeltetése, rendszeres ellenőrzése, karbantartása társaságunk feladata.
A 2004. február 1-től hatályba lépett GKM-rendelet az európai uniós szabványoknak megfelelően szabályozza a játszótéri eszközök követelményeit.

A városi nagy rendezvények technikai hátterét társaságunk biztosítja a Flesch Nonprofit Kft. által szervezett műsorok, programokhoz. Évente három nagy rendezvény lebonyolításában veszünk részt:
• Majális
• Szent István napok
• Téli fesztivál, Karácsonyi vásár

Társaságunk feladata a medrek tisztántartása, valamint a hozzáférhető partok ápolása, tisztántartása, a vízszintet szabályozó zsilipek üzemeltetése és a Lajta duzzasztómű kezelése. Árvízkor feladatunk a Malomági-Lajta mentén a védekezés. Esetenként ezért az itt lévő szivárgó, és a termálfürdőből érkező vizet át kell szivattyúzni a főmederbe a károsan magas vízszintek kialakulásának megakadályozása érdekében.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata minden évben síktalanítási szerződést köt társaságunkkal az aktuális tél november 15. és március 15. közötti időszakára vonatkozóan, mely alatt folyamatos ügyeletet tartunk. A szerződés szerint feladatkörünkbe tartozik az önkormányzati tulajdonú utak, hidak, a buszmegállók, gyalogos-átkelőhelyek síkosság-mentesítése és hóeltakarítása. A többi terület síktalanítását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi.

Társaságunk üzemelteti a város gyepmesteri telepét, mely. a Lajta duzzasztóműnél az árvízvédelmi töltés mellett található. Az itt kialakított 10 boxban és kiszolgáló épületben feladatunk a megfelelő oltásokkal ellátni, és 14 napig megfigyelés alatt tartani a befogott állatokat. Ezt követően kiközvetítésre, vagy igény hiányában elaltatásra kerülnek a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően. Gyepmesteri szolgáltatásaink közé tartozik az elhullott állatok előírásoknak megfelelő elhelyezése is.