A mosonmagyaróvári temetők üzemeltetése a Mosonmagyaróvári Önkormányzat megbízásából társaságunk feladatkörébe tartozik.
Feladatunkat a temetőkről és temetkezésről szóló XLIII/1999.(X.) törvény, a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet, valamint a 24/2016. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet alapján látjuk el.

"Az emberiség tapasztalatok útján korán felismerte, hogy a holttest számtalan veszély forrása, másrészről a holtak iránti tisztelet, az ősök nyughelyének gondozása, a halott emlékének tiszteletben tartásával létrehozta a temetkezési helyeket."

A temetői tevékenységek (sírásások, temetések, halottszállítások) koordinálását az irodában végezzük.
Feladataink közé tartozik a sírhelyek érvényességének naprakész vezetése, valamint a temetőkben folyó mindennemű tevékenység ellenőrzése.
Sírhelyekkel kapcsolatban a 207 682 telefonszámon érdeklődhetnek.

Az iroda nyitvatartása: munkanapokon 7:30 - 15:30 óráig.

Mosonmagyaróvári temetők

  • Az óvári városrészben az 1600.-as évek elejétől működő Óvári Temető,
  • A mosoni városrészben 1775-től működő mosoni temető,
  • Az 1997-es  évben átadott Feketeerdei úti Új Köztemető.

Tevékenység

A temetőkben gondnokok és temetőőrök felügyelik a rend betartását, vigyáznak a temetőkben lévő értékekre. Ellenőrizzük továbbá a kőfaragók munkáját, pontosan nyilvántartjuk a sírkövek helyét, állításának körülményeit, valamint beszedjük a meghatározott napidíjat. A hozzátartozók által megrendelt sírköveket a megváltott és érvényes sírhelyekre engedélyezzük felállítani. A balesetveszélyes, elhanyagolt sírok tulajdonosainak figyelmét felhívjuk a hibák mielőbbi kijavítására. A temetők rendjét a jogszabályok alapján kívánjuk betartatni a látogatókkal, a temetőkben kihelyezett táblákon tájékoztatjuk őket. Az előírások megsértőivel szemben szemben szigorú, 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság róható ki.

"Az elhunyt emlékének méltó megőrzése és ápolása maga a kegyelet."
A temetkezési törvény minden rendelkezése ezt a legfőbb célt szolgálja, ennek kívánunk munkánkkal megfelelni.

Nyári nyitvatartás:
április 1-től november 3-ig
7:00 – 20:00

Téli nyitvatartás:
november 3-tól március 31-ig
7:30 – 17:00

 

Távhőszolgáltatás

Fűtés és melegvíz szolgáltatás

Szent István király út 25.,

Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés)
     üzemviteli ügyelet közvetlen száma
3 ®
215-028 ®
Titkárság 4 ®
Irodavezető 5 ®
Üzemviteli menedzser 6 ®
Fenntartási menedzser 7 ®
Minőségügyi vezető 8 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Cégvezetés

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 25.

Telefon: (96) 579 587

Városüzemeltetési ügyek

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/B.

Telefon: (96) 577 490

Városüzemeltetés ügyelet

Telefon: +36 30 495 1166

Parkolási Csoport

Parkoló bérletek, parkolási ügyek

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b

Telefon/fax: (96) 820 023

Parkolási csoport nyitva tartása:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Kedd, Szerda 09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Csütörtök 13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00

Információk a parkolási ügyekről itt