A mosonmagyaróvári temetők üzemeltetése a Mosonmagyaróvári Önkormányzat megbízásából társaságunk feladatkörébe tartozik.
Feladatunkat a temetőkről és temetkezésről szóló XLIII/1999.(X.) törvény, a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet, valamint a 24/2016. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet alapján látjuk el.

"Az emberiség tapasztalatok útján korán felismerte, hogy a holttest számtalan veszély forrása, másrészről a holtak iránti tisztelet, az ősök nyughelyének gondozása, a halott emlékének tiszteletben tartásával létrehozta a temetkezési helyeket."

A temetői tevékenységek (sírásások, temetések, halottszállítások) koordinálását az irodában végezzük.
Feladataink közé tartozik a sírhelyek érvényességének naprakész vezetése, valamint a temetőkben folyó mindennemű tevékenység ellenőrzése.
Sírhelyekkel kapcsolatban a 207 682 telefonszámon érdeklődhetnek.

Az iroda nyitvatartása: munkanapokon 7:30 - 15:30 óráig.

Mosonmagyaróvári temetők

  • Az óvári városrészben az 1600.-as évek elejétől működő Óvári Temető,
  • A mosoni városrészben 1775-től működő mosoni temető,
  • Az 1997-es  évben átadott Feketeerdei úti Új Köztemető.

Tevékenység

A temetőkben gondnokok és temetőőrök felügyelik a rend betartását, vigyáznak a temetőkben lévő értékekre. Ellenőrizzük továbbá a kőfaragók munkáját, pontosan nyilvántartjuk a sírkövek helyét, állításának körülményeit, valamint beszedjük a meghatározott napidíjat. A hozzátartozók által megrendelt sírköveket a megváltott és érvényes sírhelyekre engedélyezzük felállítani. A balesetveszélyes, elhanyagolt sírok tulajdonosainak figyelmét felhívjuk a hibák mielőbbi kijavítására. A temetők rendjét a jogszabályok alapján kívánjuk betartatni a látogatókkal, a temetőkben kihelyezett táblákon tájékoztatjuk őket. Az előírások megsértőivel szemben szemben szigorú, 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság róható ki.

"Az elhunyt emlékének méltó megőrzése és ápolása maga a kegyelet."
A temetkezési törvény minden rendelkezése ezt a legfőbb célt szolgálja, ennek kívánunk munkánkkal megfelelni.