Városüzemeltető és Fenntartó Kft
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.

Építési beruházás

Sorszám A közbeszerzés
tárgya
A közbeszerzés
tervezett
mennyisége
A közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend
Eljárás fajtája Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja
A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Árubeszerzés

Sorszám A közbeszerzés
tárgya
A közbeszerzés
tervezett
mennyisége
A közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend
Eljárás fajtája Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja
A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Szolgáltatás megrendelése

Sorszám A közbeszerzés
tárgya
A közbeszerzés
tervezett
mennyisége
A közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend
Eljárás fajtája Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja
A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Építési koncesszió

Sorszám A közbeszerzés
tárgya
A közbeszerzés
tervezett
mennyisége
A közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend
Eljárás fajtája Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja
A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Szolgáltatási koncesszió

Sorszám A közbeszerzés
tárgya
A közbeszerzés
tervezett
mennyisége
A közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend
Eljárás fajtája Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja
A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

A jelen közbeszerzési tervet ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, ajánlatkérő honlapján bárki számára elérhető. Közzétételre vonatkozó szabályokat a Kbt. 43. §-a tartalmazza.

Közbeszerzési eljárás indítható az adott évi közbeszerzési terv elkészülte előtt is, ezt a tervben megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2018. március 29. napján

        
VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT
Kosár Tibor
ügyvezető

Távhőszolgáltatás

Fűtés és melegvíz szolgáltatás

Szent István király út 25.,

Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés)
     üzemviteli ügyelet közvetlen száma
3 ®
215-028 ®
Titkárság 4 ®
Irodavezető 5 ®
Üzemviteli menedzser 6 ®
Fenntartási menedzser 7 ®
Minőségügyi vezető 8 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Cégvezetés

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 25.

Telefon: (96) 579 587

Városüzemeltetési ügyek

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/A.

Telefon: (96) 577 490

Városüzemeltetés ügyelet

Telefon: +36 30 495 1166

Parkolási Csoport

Parkoló bérletek, parkolási ügyek

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b

Telefon/fax: (96) 820 023

Nyitva tartás:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Kedd, Szerda 09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Csütörtök 13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00

Információk a parkolási ügyekről itt