A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 2009. évi CXXII. Törvényben előírtak értelmében az alábbiakat tesszük közzé:

Vezető tisztségviselő:

Kosár Tibor ügyvezető igazgató bruttó havibér 654.780

Az időbér meghatározó időtartam: 1 hónap
A vezető tisztségviselő az ügyvezetői igazgatói munkakörét határozott időre szóló (2012. december 13. - 2017. december 12.) munkaszerződés alapján látja el.
A munkaszerződés értelmében az ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszűnésére a Gazdasági Társaságokról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak.

Felügyelő Bizottság:

Nyitrai József Felügyelő Bizottság elnöke bruttó tiszteletdíj 60.000
Staár Katalin Felügyelő Bizottsági  tag bruttó tiszteletdíj 45.000
Roll László Felügyelő Bizottsági  tag bruttó tiszteletdíj 45.000
Frauhammer Csaba Felügyelő Bizottsági  tag bruttó tiszteletdíj 45.000
Varga Tamás Felügyelő Bizottsági  tag bruttó tiszteletdíj 45.000

Anubisz Kft.

Buch Sándorné ügyvezető igazgató bruttó havibér 530.000