A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 2009. évi CXXII. Törvényben előírtak értelmében az alábbiakat tesszük közzé:

Vezető beosztású munkavállaló(k) és a Felügyelő bizottság tagjainak díjazása