A mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó Kft. hatvanhatmillió forint támogatást nyert a „Mosonmagyaróvári távfűtési rendszer energetikai korszerűsítése primer hőtáv vezetékek cseréjével” című projektjéhez. A támogatás intenzitása a KEOP-5.4.0/09-2010-es programban 50%. A teljes beruházás meghaladta a százharmincmillió forintot.

A Városüzemeltető és Fenntartó Kft-t Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata alapította, a tulajdonosa is 100%-ban az önkormányzat. A vállalkozás fő tevékenysége az apportált önkormányzati vagyon eredményes működtetése, a város tulajdonában, vagy kezelésében lévő területekkel, az ingatlanokkal kapcsolatos városgazdálkodási feladatok ellátása különböző területeken. Ilyen a köztisztaság biztosítása, a közparkok, a közutak, az utak-hidak, a közvilágítási hálózat és a játszóterek fenntartása és üzemeltetése, a síktalanítási és városrendezési feladatok ellátása és a vizek-szennyvizek kezelése, távhőszolgáltatás.

2012 szeptemberében zárult az a beruházás, mely keretében több mint százharmincmillió forintból korszerűsítette a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. a mosonmagyaróvári távhő rendszert. Az elmúlt negyven év alatt a szállító hővezeték-rendszeren nem történt jelentős felújítás, sem hőtechnikai korszerűsítés. A közelmúltban a városközpont gerincvezetéke több alkalommal is meghibásodott, a szolgáltatás kimaradt és többletköltséget okozott. További megoldandó probléma volt a rendszer korszerűtlensége, a hőszigetelés ugyanis már nem felelt meg a mai kor elvárásainak.

A projekt műszakilag tartalmazta a meglévő elavult betoncsatornába fektetett hőtávvezeték helyett a vezetékszakaszok kicserélését közvetlenül földbe fektetett előszigetelt távvezetékekre. A fejlesztést a pályázati forrás bevonásával gyorsabban tudta megvalósítani a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.. Az eredetileg négy évesre tervezett korszerűsítés így lerövidült. Nagyon fontos, hogy a projekt energetikapolitikai és környezeti fenntarthatósági szempontokhoz járult hozzá.

Az 50%-os támogatottságú pályázat keretében Mosonmagyaróvár távhő rendszerének energetikai korszerűsítése zajlott primér hőtávvezetékek cseréjével. Maga a beruházás négy részre volt bontható és három ütemben zajlott 2010 augusztusa és 2012 szeptembere között. A közvetlen eredmények: az üzembiztonság javulása a négy kritikus vezetékszakaszon, a távvezetéki veszteségek-, a működési költségek-, a vásárolt hőenergia mennyiségének és a karbantartási költségek csökkentése. Továbbá a szolgáltatás színvonalának javítása.

A számokat nézve a beépített távvezetékek hossza meghaladja az 1700 métert, a megtakarított energia 228 GJ éves szinten, a megtakarított üzemköltség pedig évesen több millió forint.

Mosonmagyaróvár, 2012. szeptember 19.

 

A projekt adatai

A projekt címe: „Mosonmagyaróvári távfűtési rendszer energetikai korszerűsítése primer hőtáv vezetékek cseréjével”
A Kedvezményezett: Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségú Társaság
A Közreműködő Szervezet: KEOP Végrehajtási Osztály Energia Központ Nonprofit Kft.
A projekt kódja: KEOP-5.4.0/09-2010-0014
Projekt elszámolható költsége: 133.171.095 Ft
Támogatás összege: 66.585.548 Ft
Támogatás mértéke: 50%
Önerő összege: 66.585.547 Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2012.08.01.
Projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2012.09.30.