Közérdekű felhívás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, Fogyasztóinkat, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt
a személyes ügyfélszolgálat Társaságunk minden telephelyén szünetel!
Ezen időszak alatt ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Városüzemeltetés műszaki ügyelet:
(30) 495 1166
Távhőszolgáltatás műszaki ügyelet:
(96) 215 028
Pénzügyi ügyfélszolgálat:
vuf@vuf.hu illetve ugyfelszolg@vuftavho.hu
E-ügyfélszolgálat:
vuf.hu >>> bejelentő rendszer  |  vuftavho.hu >>> e-ügyfélszolgálat
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy – határozatlan ideig – a piacra is csak az élelmiszer árusok települhetnek ki.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Haberlandt, Gottlieb Johann Friedrich

Mosonmagyaróvár, 1854. nov. 28. - Berlin, Németország, 1945. jan. 30.

 

Johann Friedrich Gottlieb HaberlandtOsztrák botanikus, az élettani növényanatómia egyik úttörője; ő vizsgált először növényi sejtkultúrákat (1921).

Haberlandt első botanikai cikke 1874-ben jelent meg, egy évvel azután, hogy felvették a Bécsi Egyetemre, ahol aztán 1876-ban doktori fokozatot szerzett. Ezután a Tübingeni Egyetemre ment, ahol Simon Schwendener irányítása alatt tanult. Schwendener ültette el benne azt a gondolatot, hogy a szerkezetet és a működést egyidejűleg, összefüggésében kell tanulmányozni. 1880-ban visszatért Ausztriába, és a grazi Műegyetemen botanikát kezdett tanítani. 1910-ben Haberlandt követte Schwendenert a Berlini Egyetem növényélettani tanszékének élén, s megalapította a Növénytani Kutatóintézetet.

Haberlandt úgy vélte, hogy diákjai nagy hasznát vennék egy olyan osztályozási rendszernek, amely a növényeket funkció alapján rendszerezné. Physiologische Pflanzenanatomie (Élettani növényanatómia; 1884) c. könyvében tizenkét szövetrendszert különböztetett meg funkcionális alapon (mechanikai, felszívásra szolgáló, fotoszintetikus stb. szövetek). Noha rendszerét más botanikusok nem fogadták el, a szerkezet és a környezet összefüggéseinek elemzése hasznosnak bizonyult a növények különféle élőhelyekhez való alkalmazkodásának kutatásában.

Forrás: kfki

Távhőszolgáltatás

Fűtés és melegvíz szolgáltatás

Szent István király út 25.,

Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés)
     üzemviteli ügyelet közvetlen száma
3 ®
215-028 ®
Titkárság 4 ®
Irodavezető 5 ®
Üzemviteli menedzser 6 ®
Fenntartási menedzser 7 ®
Minőségügyi vezető 8 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Cégvezetés

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 25.

Telefon: (96) 579 587

Városüzemeltetési ügyek

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/B.

Telefon: (96) 577 490

Városüzemeltetés ügyelet

Telefon: +36 30 495 1166

Parkolási Csoport

Parkoló bérletek, parkolási ügyek

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b

Telefon/fax: (96) 820 023

Parkolási csoport nyitva tartása:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Kedd, Szerda 09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Csütörtök 13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00

Információk a parkolási ügyekről itt