Jogszabályok



2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatási törvény végrehajtásáról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

51/2011.(IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

50/2011.(IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának,valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról